Neváhejte nás kontaktovat s Vaší poptávkou . Rádi Vám vypracujeme nabídku , na rekonstrukci , opravu atd.

Nejnovější generace chytrého ohřívače vody OKHE SMART z DZ Dražice Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/13837-nejnovejsi-generace-chytreho-ohrivace-vody-okhe-smart-z-dz-drazice

Nejnovější generace chytrého ohřívače vody OKHE SMART z DZ Dražice
Datum: 25.2.2016  |  Autor: Vojtěch Vítek - elektro vývoj  |  Organizace: DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.  |  Firemní článek
Třetí generace chytrého ohřívače vody OKHE SMART 3 navazuje na silné stránky svých předchůdců a zároveň přináší řadu vylepšení. Mezi ně patří možnost dálkového ovládání přes mobilní aplikaci nebo nový ovládací displej.

DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
Dražice 69
294 71 Benátky nad Jizerou

tel.:326 37 09 90, 326 37 09 11
e-mail:prodej@dzd.cz
web:www.dzd.cz

další informace o firmě
vyžádat další informace
První generaci chytrého ohřívače vody OKHE SMART, který je oproti klasickým bojlerům vybaven řídící elektronikou, začala společnost DZ Dražice prodávat v roce 2011. Jejím hlavním záměrem bylo, aby nový výrobek dokázal pomocí chytrých funkcí šetřit elektrickou energii a jeho náklady na provoz byly co nejnižší. To se úspěšně podařilo a v následujících letech jsme představili vylepšený model 2. generace. Jelikož naše společnost chce stále udávat směr a přinášet nová a moderní řešení, která posunují naše výrobky o krok před konkurencí, v roce 2015 jsme uvedli na trh novou verzi tohoto ohřívače. OKHE SMART 3. generace se vyznačuje novým designem a řadou vylepšení.

Chytrý model OKHE SMART se stále zdokonaloval

Ohřívač vody OKHE SMART 1. generace obsahoval jako první ohřívač DZ Dražice chytré funkce SMART a SMART HDO. V režimu SMART prochází řídící elektronika ohřívače dvěma fázemi, které mají zajistit úsporu minimálně 10 % elektrické energie oproti režimu MANUAL. V první fázi se během jednoho kalendářního týdne udržuje konstantní teplota ohřívače 65 °C a řídicí elektronika zaznamenává chování uživatelů z hlediska odběru vody. Na základě těchto informací ohřívač vyhodnotí stav a v dalším týdnu už nahřívá vodu s předstihem podle navyklého režimu. V ohřívači je automaticky udržována minimální teplota 45 °C.


Při nastavení režimu SMART HDO pracovala řídící elektronika modelu 1. generace tak, že vždy po ukončeném dni porovnávala, jestli byl dostatek teplé vody, nebo naopak přebytek. Na základě vyhodnocení pak na další den elektronika nastavila ohřev vody na stejnou, vyšší, nebo nižší teplotu. Jednalo se o velký pokrok, protože uživatel mohl ušetřit elektrickou energii v době levného tarifu. Příležitostní odběratelé teplé vody však nebyli spokojeni, protože jí měli málo. Provedli jsme tedy změnu a do výroby se dostaly ohřívače s řídící elektronikou OKHE SMART 2. generace, které prováděly vyhodnocení až na konci celého týdne. Aplikovali tedy nové nastavení řídící elektroniky až po ukončení samoučícího cyklu.

Během této modernizace jsme získali dostatek zkušeností, abychom se mohli věnovat realizaci 3. generace bojleru OKHE SMART. Ta byla vyvinuta tak, aby se dala vylepšovat i po instalaci u zákazníka. Zároveň jsme se u ní kromě chytrých funkcí zaměřili také na způsob ovládání a nový zajímavější design. Nové modely svým elegantním vzhledem nyní dobře doplňují interiéry domů a bytů.


Obrázek 2: kruhový ovladač OKHE SMART 3. generace
Třetí generace dostala nový ovládací displej

Monokrystalický displej a ovládání pomocí tlačítek nám v době zahájení vývoje připadalo zastaralé, proto jsme se rozhodli jít jinou cestou. Toto rozhodnutí nám přineslo mnoho otázek, jak ohřívač vody co nejsnáze ovládat. Uživatelé jsou zvyklí, že se bojler ovládá kolečkem termostatu, tedy pouze otáčivým pohybem doleva / doprava. Zůstali jsme tedy u tohoto pohybu a přidali cvakání při otáčení, které akusticky upozorňuje na změnu funkce. Ta se zároveň zobrazuje na sedmisegmentovém displeji za elegantním černým sklíčkem, nebo na statickém středu tohoto ovládacího kolečka, kde vždy svítí aktuálně nastavený režim. Tato hlavní část ohřívače dostala tedy kompletně nový design, který je patrný na první pohled.

Dálkové ovládání pomocí aplikace

Všechny nové funkce (zjišťování informací o bojleru, programování dnů dovolené nebo plánovaných hodin ohřevu) je možné nastavit v řídící jednotce pomocí chytrých mobilních zařízení prostřednictvím Bluetooth. Aplikace dnes fungují na operačních systémech Android a iOS a jsou pro všechny uživatele volně ke stažení. Po spuštění aplikace a spárování řídící jednotky ohřívače s mobilním zařízením lze v jednoduchém menu nastavit režim ohřevu, ale i zmiňovanou dovolenou, spínání detektoru HDO nebo zobrazení grafu spotřebované energie po dnech a měsících. V kolonce nastavení se nachází také nabídka pro vylepšení firmwaru řídící jednotky, který lze nahrát a obohatit tak ohřívač vody o nové funkce. Na základě zákaznických postřehů celý systém i aplikaci neustále zdokonalujeme. Všem uživatelům ohřívače vody OKHE SMART 3. generace proto doporučujeme jednou za čas firmware zkontrolovat.

Povinné energetické štítky – lepší orientace pro zákazníka


Obrázek 3: opatření pro ekodesign
Zaměřili jsme se však také na parametry, které není možné upravit dálkově a u nichž jsme provedli celý soubor opatření pro zlepšení energetické účinnosti, a to nejen u modelu OKHE SMART. Většina z nich zůstává oku zákazníka skryta. Věnovali jsme se například snížení tepelných ztrát u jednotlivých typů výrobků, ať už přechodem na kvalitnější polyuretanové izolace nebo vyvinutím nového univerzálního závěsu, který významně přispěl ke zmenšení úniků tepla z nádoby zásobníku. Tato opatření (viz obr. 3) zkvalitňují dražické ohřívače vody a pozitivně ovlivňují třídu energetické účinnosti a roční spotřebu, které jsou uváděny na energetických štítcích, jimiž jsou v rámci tzv. „ekodesignu“ bojlery od září 2015 povinně označovány.

Režim SMART HDO využívá levný proud

Ale vraťme se k ohřívačům OKHE SMART. U modelů 1. a 2. generace nebylo připojování do sítě pro elektrikáře příliš přehledné. Tři typy zapojení (HDO, 24h HDO a pouze 24h bez HDO) bylo složité rozeznat a správně zapojit. Tři verze byly tedy nahrazeny u typu OKHE SMART 3. generace pouze jednou. Tyto bojlery mají navíc vyvedenou flexo šňůru, kterou může instalatér jednoduše zastrčit do zásuvky 230 V. Ohřívač je tedy 24 hodin denně připojen do elektrické sítě a prostřednictvím aplikace se nastaví, kdy má fungovat na levný proud. Opíše se kód spínání jednotlivých časů, který je napsaný na přijímači hromadného dálkového ovládání v hlavním domovním rozváděči u elektroměru. Pokud je vše správně nastaveno, bojler už bude ohřívat vodu pouze v době levného tarifu. Řídící jednotka totiž obsahuje HDO detektor, který snímá signály ze sítě, jež posílá dodavatel elektřiny a ovládá podle nich ohřev vody ve všech domácnostech. Pokud je nízký tarif právě aktivní, svítí na ovládacím kolečku zelená kontrolka. Kdyby byl teplé vody při větším množství lidí nedostatek, je možné na potřebnou dobu HDO signál za pomocí aplikace přerušit a nahřát potřebný objem teplé vody.

Chytrý bojler hlídá i opotřebení hořčíkové anody

Aby ohřívač vody vydržel funkční co nejdéle, je vybaven k ochraně nádoby ohřívače hořčíkovou anodou. U klasických ohřívačů je potřeba po dvou letech provézt vizuální kontrolu této anody, která se postupně rozpouští. Nový model OKHE SMART proto obsahuje funkci kontroly stavu hořčíkové anody. Není tedy nutné bojler po dvou letech od zapojení rozmontovat a zkontrolovat. Na rozpuštění anody upozorní sama řídící elektronika prostřednictvím hlášky „Err 1“ na zobrazovací jednotce.

Chystá se 4. generace OKHE SMART?

Uvažujeme o ní. Vždy je co vylepšovat a doplňovat a DZ Dražice chtějí být stále na špici. Budeme se nadále věnovat hlavně snižování tepelných ztrát, abychom se mezi konkurencí udrželi na čelním místě v úspornosti ohřevu teplé vody. Mnoho jiných funkcí lze totiž upravovat vylepšením softwaru pomocí mobilní aplikace. Nejnovější aktualizace obsahuje například tzv. režim „antilegionelu“, kdy bojler jednou za týden ohřeje vodu na 65 °C, aby zneškodnil všechny nebezpečné bakterie v ohřívači. Chytrý režim SMART navíc vytipuje den a hodinu, kdy ohřívač funguje na nejvyšší teplotu, aby bylo navýšení spotřeby elektřiny co nejmenší.

Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/13837-nejnovejsi-generace-chytreho-ohrivace-vody-okhe-smart-z-dz-drazice